Quinton isotonic quinton

Quinton isotonic 24amp

23.50
Cap valoració
Guanya 23 Bio-Puntos (0.23)
Equilibra la nutrició cel · lular. Regulador de la homeòstasi. Rehidratant natural (substitut natural dels sèrums fisiològics de síntesi). Aportació iònica a través del líquid extracel · lular "