Maitake HDT hifas da terra

Maitake - HDT 62uts

51.70
Cap valoració
Guanya 51 Bio-Puntos (0.51)
Se li atribueix habilitat per a activar cèl · lules efectives com ara macròfags, cèl · lules NK, cèl · lules T, interleucina-1 i anions superòxid *.