Comprar els millors Hortalisses ecologics

Hortalisses

6.17

2.31

3.96

Machandel
3.15

Machandel
1.85

Pedro luis
8.30

7.32

1.62

3.20

3.25

Machandel
2.12

2.03

6.30

5.35

Machandel
2.55

La col fermentada facilita la digestió dels aliments i millora la seva assimilació, en especial els grassos, ajudant el fetge a eliminar el greix sobrant i impedir la presència i la proliferació dels microorganismes; Ajuda a regenerar la flora intestinal i lefecte nociu dels antibiòtics.