Fonoll
Guanya 5 Bio-Puntos (0.05)
El fonoll és un potent carminatiu (evita lacumulació de gasos).
Escull la quantitat: