Carns dels Pirineus

7.95

6.25

4.84

5.11

0.99

4.54

4.30

7.10