Hortalisses

5.99

2.25

3.99

Machandel
3.05

Machandel
1.80

Pedro luis
8.30

7.32

1.62

3.20

3.25

Machandel
2.04

2.03

6.30

5.35

Machandel
2.55

La col fermentada facilita la digestió dels aliments i millora la seva assimilació, en especial els grassos, ajudant el fetge a eliminar el greix sobrant i impedir la presència i la proliferació dels microorganismes; Ajuda a regenerar la flora intestinal i lefecte nociu dels antibiòtics.