Bio-punts
 FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE OBSEQUIS PER LA BOTIGA ON-LINE

       1.   Obsequis i Bio-Punts

 • Podran concretar a través de Bio-Punts, Campanyes o Productes concrets que es definiran prèviament en cada moment.
 • Actualment, es poden guanyar Bio-Punts: comprant a la Botiga Online, comentant/avaluant els productes d'aquesta Botiga Online o contestant enquestes sobre els serveis prestats. Biospace no considera que els comentaris estan "correctament" contestats si són confusos o no tenen significat.
 • Els Bio-Punts seran anotats en el seu compte un cop finalitzat la comanda, i es podran començar a gastar a la següent compra.
 • Les condicions que li permetran guanyar Bio-Punts d'obsequi poden variar en el temps a discrecionalitat de l'empresa. Aquestes condicions s'han de definir clarament al web, en les presents regles i en els mitjans de comunicació que es considerin més convenients.
 • Biospace es reserva el dret de suspendre, acabar, revaloritzar o modificar, sense altre avís que el canvi de les Regles en la web, tota o part de l'estructura de valors del programa de punts. Vostè convé a acceptar la decisió de qualsevol adjudicació. En el cas que el programa de punts hagi acabat, vostè serà notificat i disposarà de 2 mesos per canviar els seus punts.
 • Biospace no tindrà cap obligació de fer cap pagament a un soci el saldo del compte sigui inferior a 50 punts en el moment en què Biospace suspèn o acaba el servei "Bio-Punts" o les dades de contacte (inclosa l'adreça de correu electrònic) no siguin actuals i correctes.
 • Qualsevol modificació de dades s'ha de notificar per a un correcte funcionament del sistema.

       2.   Valor de los Bio-Puntos
 • Vostè rebrà un cert nombre de Bio-Punts per cada compra finalitzada, per cada comentari / valoració dels productes feta o per cada enquesta sobre els serveis prestats contestada. Durant el procés de compra, s'indicarà el nombre de Bio-Punts trobats fins a aquest moment. Entrant en el seu compte podrà visualitzar quants punts ha acumulat en les seves compres precedents.
 • Pel que fa la compra, per cada 10 euros (€) gastats en la botiga online, correspondran a 10 Bio-Punts. El nombre de Bio-Punts es calcularà sobre la base imposable (exempt d'IVA), i no sobre el total de la compra. De la mateixa manera, no s'inclourà en el càlcul dels punts el cost d'enviament.
 • Pel que fa els comentaris / valoracions dels productes de la Botiga Online i les enquestes finals, s'assignaran 5 punts per comentari, sempre que no siguin confusos o no tinguin significat. El límit de punts anuals acumulables per haver comentat sobre els productes o contestat a enquestes, serà de 400 Bio-punts anuals.
 • Els Bio-Punts caducaran si no s'han utilitzat durant tot un any.
 • Els Bio-Punts són personals i no poden transferir sense permís de Biospace Online. No es consideren una propietat, pel que no podrà vendre, transferir ni assignar els seus punts a cap altra persona sense el permís per escrit de Biospace Online.

       3.   Canje de Bio-puntos

 • 10 Bio-Punts corresponen a 0,10 €, 50 Bio-Punts a 0,50 €, 100 punts a 1 € i així correlativament.
 • Tots els Bio-Punts hauran bescanviar en línia. Per canviar Punts, ha d'iniciar sessió a la zona de socis de la nostra Botiga Onine, i després fer clic a la secció Bio-Punts.
 • Els Bio-Punts podran bescanviar mitjançant els mètodes seleccionats per Biospace Online. Els Bio-Punts no poden bescanviar per diners en efectiu.
 • Biospace Online podrà, discrecionalment, afegir o substituir per qualsevol altre mètode que consideri oportú en el futur.